top of page

Sykemelding og egenbetaling

Oppdatert: 2. jan.

Tidvis bes vi om hjelp til å skrive sykmeldinger.


Som innehaver av legeattest plikter du å søke råd hos flylege og å ikke utøve privilegiene som følger luftfartssertifikatet ditt dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan redusere flysikkerheten.


Vi kjenner problemstillinger relatert til flyvende arbeid. Det er vår oppgave å gi flymedisinske råd, veiledning og bistå til nødvendige utredninger relatert til arbeidet.


Ved særskilte behov kan vi også hjelpe til med korte sykmeldinger. Men - vi kan ikke overta fastlegens oppfølgings- og behandlingsarbeid.


Det er ogå viktig å være klar over at arbeidsgiver ikke dekker kostnad til sykmeldingsarbeid ved vanlig sykdom - som luftveisinfeksjoner, vondt i rygg, skulder o.l.. I slike tilfeller må det påregnes en egenandel på kr. 4-600,-.


Se ellers informasjon fra Luftfartstilsynet om helsekrav og plikt til å søke flymedisinske råd:


Medisinske krav - informasjonsskriv-til-kabinbesetningsmedlemmer-ifm-legeerklaring
.pdf
Last ned PDF • 440KB

Medisinske krav kl1-3-informasjonsskriv-for-legeattestinnehavere-v-2.0
.pdf
Last ned PDF • 53KB265 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page