top of page

FLYLEGENE

Inge Nessiøy har arbeidet som lege ved GMS - Gardermoen Medisinske Senter - siden 1987. Med kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen ble flyrelatert arbeid raskt en del av hverdagen. 

Fra å være Romerikes største private legesenter på 90-tallet gikk allmennlegene her inn i fastlegeordningen i 2001. På GMS er det nå 9 fastleger, fysikalsk institutt, psykologer, flere helserelaterte aktiviteter og apotek. 

 

På Gardermoen har flylege Brynjulv Baastad med bakgrunn fra Luftforsvaret, bedriftshelsetjenesten til SAS og senere leder for den åpne flymedisinske klinikken på SAS Teknisk Base vært en av Norges mest rutinerte flyleger i en årrekke.

Vi har slått oss sammen, driver flymedisinsk klinikk begge steder

- og ønsker gamle og nye brukere velkomne!

Hvem er vi?

Anya og Kari er erfarne sekretærer og får dagene våre til å henge sammen. Åse er kontorsjef og sekretær.  

 

Inge og Ronny er kombinerte fastleger og flyleger. Brynjulv flylegen med enorm rutine og kontorets flymedisinske  orakel. 

 

Vårt mål er omsorg for de flyvende - innen rammene lagt i EASA-regelverket og med flysikkerhet i fokus!

Helsesekretær

Anya R. Wiik

Helsesekretær og grafisk designer. Arbeider i både fastlege og flylegepraksis. Rutinert og samtidig vårt ungdommelige alibi. 

Helsesekretær og kontorsjef

Åse Nessiøy

Helsefaglig og administrativ utdannelse. 35 års erfaring fra arbeid i fastlege- og flylegepraksis. 

Helsesekretær

Kari Hytjan

Helsesekretær og MC-entusiast. Erfaring fra håndball, fotball, fastlegepraksis og travle dager. 

Flylege (AME)

Brynjulv Baastad

Flylege, spesialist i allmennmedisin og tidligere allmennlege i Eidsvoll. Mangeårig bakgrunn fra Luftforsvaret, SAS BHT, leder for flymedisinsk klinikk på Gardermoen, allsidige engasjement innen luftfart - bl.a. styreverv i Norsk Flymedisinsk Forening. 

Flylege (AME)

Inge Nessiøy

Flylege, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Ullensaker - har tidligere arbeidet ved Flymedisinsk Institutt på Blindern, for Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet og for flere aktører i luftfarten.

Flylege (AME)

Ronny Andreas Hage

Flylege klasse 2, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Gjerdrum. Glad i alt med motor - spesielt småfly og motorcross.

Flylege (AME)

Hans Olav Samdal

Kommer! Erfaren flylege og spesialist i allmennmedisin, 

sjømannslege, petroleumslege og idrettslege. 

Fastlegepraksis 1989-2008, Luftforsvaret 1998-2014. 

bottom of page