top of page
Open Site Navigation

Husk varslings- og opplysningsplikten!

Som innehaver av legeattest plikter du å ikke utøve privilegiene som følger sertifikatet dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan redusere flysikkerheten. Videre plikter du å oppsøke flymedisinsk råd hos en flylege eller ved et flymedisinsk senter uten unødvendig opphold etter gjennomgått kirurgisk behandling, oppstart av nytt medikament eller doseøkning, sykehusinnleggelse, påvist svangerskap, eller oppstått signifikant skade eller sykdom som kan påvirke flysikkerheten.

Når du fremstiller deg for flymedisinsk undersøkelse skal du fylle ut og signere et søknadsskjema med informasjon om din medisinske historikk.

Ved brudd på varslings-/opplysningsplikten vil Luftfartstilsynet vurdere sanksjoner som tilbakekall av legeattest, avslag på søknad om legeattest eller overtredelsesgebyr.284 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page