top of page

Covid-19 og EASA regelverk

Oppdatert: 7. des. 2023

Oppdatering pr. 061223

I møte med Luftfartstilsynet i dag er det bekreftet at retningslinjer ved covid-19 smitte er som før: vær på bakken, meld fra med en enkel telefon til flylege og bli enig om hva som skal til for å bli klarert tilbake i lufta! Se tidligere - og fremdeles gjeldene - retningslinjer nedenfor.


EASA retningslinjene tilsier at det skal gå minst 14 dager etter påvist smitte (hos personer uten symptomer) eller minst 7 dager etter symptomopphør før arbeid kan gjenopptas. En flylege kan imidlertid vurdere kortere observasjonstid hos den enkelte basert på forhold som oppdatert kunnskap om covid-19, vaksinasjonsstatus, alder, andre risikofaktorer samt hvorvidt man flyr multicrew.

Dersom man er i tvil om sykdommen har hatt betydning for medisinsk skikkethet, skal man alltid kontakte flylege.


Se mer informasjon på Luftfartstilsynets hjemmesider


eller mer direkte fra EASA i deres "Guidelines for Aero-Medical Centres and Aeromedical Examiners regarding the examination and assessment of applicants" på deres hjemmeside164 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page