top of page
Open Site Navigation

Influensavaksine - ring 98 77 98 88 for time!

I år er det spesielt anbefalt å ta influensavaksine.

Grunnen er at det har vært lite influensa under corona-pandemien, og nå frykter man en kraftigere influensa-epidemi samtidig som det også ventes en oppblomstring av Covid-19 infeksjoner.


Da er det godt å slippe det man kan - og å unngå å få begge deler samtidig!

I tillegg til alvorlig sykdom kan vaksinen redusere unødig sykdom og sykefravær.

Det er god tilgang på vaksinen, og de det passer for kan få den hos oss på Gardermoen.

Pris kr. 400,- betales av hver enkelt såfremt ikke arbeidsgiver har annen avtale.


Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside:

"Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse."


Blant våre kunder anbefales influensavaksine for de som ønsker å redusere risiko for sykdom og fravær fra arbeid - og spesielt for:


 • alle over 65 år

 • gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

 • alle med

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page