Fornyelser klasse 1 og 3

Fra samme dato som det nye EASA-regelverket ble innført - 9. april 2013 - falt kravet om spesialistundersøkelser ved et flymedisinsk senter for fornyelse av legeattest kl. 1 bort. Fra 1. mars 2014 gjelder det samme for kl

HyperprolactinaemiaASSESSMENT How to get viagra.

. 3 - ATC/flygeledere. Etter disse datoer kan det hele ordnes hos din lokale flylege som sammen med deg påser at eventuelle tilleggsundersøkelser ut fra alder og personlig helse blir utført. 

Det kan f.eks. være undersøkelse hos øyenlege, hjertespesialist eller ØNH-lege ved særskilte helseforhold. Flygeledere må måle trykk på øynene annet hvert år fra fylte 40 år . Det kan gjøres hos optiker med skriftlig bekreftelse som tas med til sertifiseringsundersøkelsen.