Flylegene på Jessheim

"Flylegene på Jessheim" holder til i Gardermoen Medisinske Senter - GMS - i Trondheimsvegen 60 på Jessheim. Fra våren 2020 i nye lokaler 2 . etasje. Med kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen har flyrelatert arbeid blitt en del av hverdagen vår.

Mye har skjedd siden åpning her i 1987. Fra å være Romerikes største private legesenter på 90-tallet gikk legevirksomheten inn i fastlegeordningen i 2001

addressed.Penile erection and detumescence are haemodynamic generic viagra online for sale.

. Ved GMS Legekontoret arbeider nå 8 fastleger. Ellers i senteret er det fysikalsk institutt, psykologer,  nevropsykolog, flere helserelaterte aktiviteter og apotek

Inge Nessiøy - flylege, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Ullensaker - har tidligere arbeidet ved Flymedisinsk Institutt på Blindern og for Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet ved siden av hovedarbeid som allmennpraktiserende lege her siden 1987. 

Viktige lokale samarbeidspartnere er øyelege Jørn Beckröge ved Jessheim Øyelegekontor i Trondheimsvegen 82, telefon 63979440, og ØNH-spesialist Olav Skatvedt ved Råholt Øre-Nese-Hals, tlf 63979330. 

Vi ønsker både gamle og nye brukere velkomne!

NB - bestilte timer som ikke avbestilles senest 24 timer før belastes med inntil halv pris.