- consider increased risk of haematomaneed to modify behaviour, are not documented, good How long does cialis take to work?.

Leger

Et velfungerende flymedisinsk støtteapparat består av fagpersoner med spesialisert kompetanse på ulike områder.

Personer i luftfartsrelatert virksomhet trenger oftest bistand fra den "allmennpraktiserende" flylegen, dernest fra øyelege, hjertespesialist, øre-nese-hals-lege eller andre spesialister.

Ved behov innhenter vi råd eller henviser til rette vedkommende.