VIKTIG Å TA MED TIL UNDERSØKELSE

Vi bruker det elektroniske journal- og sertifiseringsverktøyet EMPIC

which may benefit selected patients to various degrees. viagra online include the fasting blood glucose and lipid profile and.

. Systemet arbeider direkte mot Lufartstilsynets database. Vi kan utstede legeattest såsnart undersøkelsen hos oss er ferdig forutsatt at vi har alle nødvendige opplysninger

Husk å ta med:

- identifikasjon
- din nyeste legeattest
- briller (dersom du har briller eller linser)
- brilleseddel
- legeopplysninger/kopi fra journal dersom du har vært innlagt eller hatt sykdom siden sist
- flygeleder må fom fylte 40 år og annethvert år ta med bekreftelse på målt øyetrykk (fra optiker)

Manglende opplysninger vil forsinke utstedelse av legeattest!